Tjänster

Byggentreprenad

Byggservice Lahtinen har producerat högklassiga byggnadsentreprenadtjänster i Ekenäs och dess närområden sedan 1997. Mängden kunder och projektens storlek har stadigt ökat genom åren. Vi har haft arbete även under sämre tider, då vi tar vårt arbete seriöst och vill göra vårt arbete ordentligt och noggrant.

Vårt typiska projekt är en helhetsentreprenad, som baseras sig på högklassiga arkitektritningar. Vi har genomfört flera personliga objekt, av vilka en del har visats i branschens inredningstidningar.

Vi utför byggnadsentreprenader både för privata och offentliga parter. Vi handskar även de mest krävande miljöer såsom sjukhus och vi kan genomföra även större byggnadsprojekt tidsprecist och med bra kvalitet.

I frågor gällande byggnadsentreprenader kan Ni kontakta:

Större byggnadsentreprenader (värde över 1 M€); Jouko Lahtinen GSM 0400 729 681

Mindre byggnadsentreprenader (0,2-1 M€); Kimmo Lahtinen GSM 040 587 5157

Huvudplanering av mindre byggobjekt

Byggservice Lahtinen kan erbjuda utförande av huvudplanering och lovritningar för mindre byggobjekt som en del av ett nycklarna i handen byggprojekt. Jouko Lahtinen som ansvarar för vår huvudplanering har planerat flera stugor, egnahemshus, radhus samt hjälp- och delbyggnader sedan 1977. Vi känner speciellt till skärgårdsbyggande och kraven som ställs på detta. I vår planering poängteras det praktiska från slutanvändarens synvinkel.

I frågor gällande huvudplanering kan Ni kontakta:

Jouko Lahtinen GSM 0400 729 681

Projektledning

Byggprojektledning är en krävande helhet speciellt i större byggnadsobjekt, där det finns en stor mängd leverantörer, entreprenörer och underentreprenörer. Vår nyckelpersonal har mer än 30 års erfarenhet av ledning och administrering av byggprojekt. Vi har en gedigen kompetens att leda byggprojekt i sjukshusmiljöer.

I frågor gällande byggprojektledning kan Ni kontakta:

Jouko Lahtinen GSM 0400 729 681

Byggnadsberäkning

Vi använder byggnadsberäkningsprogram som en grund i vår verksamhet. Med dessa program kan vi beräkna kostnaderna för byggnadsprojekt och byggnadsentreprenader detaljerat och noggrant. Vi erbjuder byggberäkningstjänster både för privata kunder och för byggföretag.

Vi erbjuder byggnadsberäkning för nybyggen, saneringsobjekt samt korrigering av byggnadsfel. Byggservice Lahtinens långa erfarenhet och breda byggprojektbakgrund gör det möjligt att estimera kostnaderna noggrant även i speciellt svåra byggobjekt som sjukhus.

I frågor gällande byggnadsberäkning kan Ni kontakta:

Kimmo Lahtinen, GSM: 040 587 5157

Arbetsledning och byggnadsinspektion

Olyckligtvis finns det inom byggnadsbranschen många företag vars kvalitet inte motsvarar byggnadsföreskrifter eller kundförväntningar. Enligt undersökningar beror största delen av byggnadsfelen på en bristande arbetsledning. I vårt företag har arbetsledningen haft en central roll under hela vår verksamhetstid. Vi utbildar och utvecklar vår arbetsledning kontinuerligt för att säkra höga arbetslednings-färdigheter både nu och i framtiden.

Byggservice Lahtinen har fungerat som ansvarig arbetsledare (mästare) i otaliga småhusobjekt. Vi har även fungerat som byggnadsinspektör i många objekt och säkrat uppfyllandet av kundens förväntningar.

Vi erbjuder arbetslednings- och byggnadsinspektionstjänster för både privata och offentliga kunder.

I frågor gällande arbetsledning och byggnadsinspektion kan Ni kontakta:

Jouko Lahtinen, GSM: 0400 729 681

Kimmo Lahtinen, GSM: 040 587 5157

JoomShaper