Palvelut

Rakennusurakoinnin palvelut

Rakennuspalvelu Lahtinen on tuottanut laadukkaita rakennusurakointipalveluja Tammisaaressa ja sen lähialueilla vuodesta 1997. Asiakkaiden määrä ja projektien koko on tasaisesti kasvanut vuosien varrella. Meillä on riittänyt työtä myös huonompina aikoina, koska otamme työmme vakavasti ja haluamme tehdä työmme huolellisesti ja tarkasti.

Tyypillinen projektimme on kokonaisurakka, joka perustuu laadukkaisiin arkkitehtipiirustuksiin. Olemme toteuttaneet lukuisia yksilöllisiä kohteita, joista osaa on esitelty alan sisustuslehdissä.

Teemme rakennusurakointia niin yksityisille kuin julkisille tahoille. Hallitsemme vaativimmatkin ympäristöt kuten sairaalat ja pystymme toteuttamaan suuremmatkin rakennusprojektit kellontarkasti ja laadukkaasti.

Rakennusurakointiin liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä:

Isommat kokonaisurakat (arvo yli 1 M€); Jouko Lahtinen puh. 0400 729 681

Pienemmät rakennusurakat (0,2-1 M€); Kimmo Lahtinen puh. 040 587 5157

Pienkohteiden pääsuunnittelu

Rakennuspalvelu Lahtinen voi tarjota pienempiin rakennuskohteisiin pääsuunnittelua ja lupapiirustusten laadintaa osana avaimet käteen rakennusprojektia. Pääsuunnittelustamme vastaava Jouko Lahtinen on suunnitellut lukuisia mökkejä, omakoti- ja rivitaloja sekä apu- ja sivurakennuksia vuodesta 1977 lähtien. Tunnemme erityisesti saaristorakentamisen ja sen asettamat vaatimukset. Suunnitelmissamme korostuu käytännöllisyys loppukäyttäjän kannalta.

Pääsuunnitteluun liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä:

Jouko Lahtinen puh. 0400 729 681

Projektinjohto

Rakennusprojektin johtaminen on vaativa kokonaisuus etenkin suuremmissa rakennuskohteissa, joissa on lukuisa määrä toimittajia, urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita sekä toimittajia. Avainhenkilöstöllämme on yli 30 vuoden kokemus rakennusprojektien johtamisesta ja hallinnasta. Meillä on erityisen vankka osaaminen sairaalaympäristössä tapahtuvien rakennusprojektien johtamisesta.

Rakennusprojektien johtamiseen liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä:

Jouko Lahtinen puh. 0400 729 681

Rakennuslaskenta

Käytämme oman toimintamme perustana kustannuslaskentaohjelmia, joilla voimme arvioida rakennusprojektin ja rakennusurakan kustannukset yksityiskohtaisesti ja tarkasti. Tarjoamme rakennuslaskennan palvelua sekä yksityisille että rakennusalan ammattilaisille.

Tarjoamme kustannuslaskentaa uudiskohteista, saneerauskohteista sekä rakennusvirheiden korjaamisesta. Rakennuspalvelu Lahtisen pitkä kokemus ja laaja rakennusprojektitausta mahdollistaa myös poikkeuksellisen vaikeiden kohteiden, kuten sairaalassa tapahtuvan rakentamisen kustannusten tarkan arvioimisen.

Rakennuslaskentaan liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä:

Kimmo Lahtinen puh. 040 587 5157

Työnjohto ja rakennusvalvonta

Valitettavasti rakentamisen alalla toimii lukuisia yrityksiä, joiden laatu ei vastaa rakennusmääräyksiä tai asiakkaiden odotuksia. Tutkimusten mukaan suurin osa rakentamisen laatuvirheistä johtuvat huonosta työnjohdosta. Työnjohto on yrityksessämme ollut keskeisessä asemassa sen perustamisesta lähtien. Koulutamme ja pätevöitämme työnjohtoamme jatkuvasti varmistaaksemme korkean työnjohtamisen taidon nyt ja tulevaisuudessa.

Rakennuspalvelu Lahtinen on toiminut lukuisissa pientalokohteissa vastaavana työnjohtajana (mestarina). Olemme myös toimineet rakennusvalvojana monissa kohteissa ja varmistaneet asiakkaan odotusten täyttymisen.

Tarjoamme työnjohto- ja valvontapalveluita sekä yksityisille että julkisille asiakkaille.

Työnjohtoa ja rakennusvalvontaa koskevissa asioissa voitte olla yhteydessä:

Jouko Lahtinen puh. 0400 729 681

Kimmo Lahtinen puh. 040 587 5157

JoomShaper